Bejelentkezés

Hírek

Dicsértessék a Jézusnak szent neve, szent hétfő.
Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent eredménye, Istennek szent rendelése,
Fényes világ, ki a fényes ez világot megfényesítetted, édes, áldott napom.
Adj szerencsés mai napot, boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot, és minden jóra menedőséget.
Őrözz meg mái nap, őrözz meg, őrözz meg, őrözz meg.
A mái napon nagy szerencsétlenségtől és nagy szomorúságtól, írj bé az Úr Jézus könyvibe,
melybe beírtad az egész világ nevit kezdettől végezetig.
Ámen

 

   
A nagyböjt beköszöntével a keresztény világ legnagyobb ünnepére, Krisztus feltámadásának a napjára készülünk. Az örök élet ígérvényeit hordozza az az archaikus mintakincs, amivel a Gyimesekben az ügyes kezű asszonyok teleírják a pirostojást. Még a mai időkben is, a nagypénteki csöndességben összeülnek idősek és fiatalabbak, és egymást tanítgatva, rózsafüzért és más imádságokat mondogatva végzik ezt a szent asszonyi cselekedet.

"Véget ért a rövid farsang, búsulnak a lányok
 ettől a sok búsulástól ráncos a pofájok"

 

 

Február 13 -án a hóviharral, hóátfuvásokkal dacolva megtartottuk a Család Iskola farsangját.

Hajnali 9:00 órakor gyülekeztek a kolbásztöltő verseny résztvevői az iskolában. Ebben az évben négy harcedzett csapat mérte össze kolbásztöltő tudását. Ennek a hagyományos versenynek mindig utánozhatatlan a hangulata.
Délután 1 órakor Reziben, az iskolaudvaron a kiszebáb elégetésével vette kezdetét a farsangi forgatag.

Farsangi táncház és batyusbál!

Mindenkit szeretettel várunk Keszthelyre, a HEMO-ba farsang farkán,
2010. febuár 13-án 19 órától.
Az est programja: fordított lakodalom, GYÜMÖLCSÖS SÜTEMÉNYEK VERSENYE, játékok, tombolasorsolás és tánc, tánc, tánc!
Pontos helyszín: Keszthely, Kossuth L. u. 69.

Muzsikál:
Domokos László és zenekara
valamint a Boroszlán együttes

Táncot tanítanak:
Hardi András
Hardiné Patics Edina
Gyurka Fábián


Ugyanaznap délelőtt a Család Iskolában (Keszthely, Hunyadi u. 3)
KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY lesz, melyre a csapatok nevezéseit febuár 11-ig vájuk. 

Információ: 30/ 23 79 749

A BALÁZS-ÁLDÁS KÖNYÖRGÉSE
Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Szent Balázs püspök és vértanú segítségét kérve gyerekek, szülők, nevelők egyenként Balázs-áldásban részesültünk az iskolában. Az áldást P.Szűcs Sándor OCD házfőnök közvetítésével kaptuk, aki a Sarutlan Karmelita Rendtartomány Keszthelyi Rendházából, a Kis Szent Teréz Bazilika plébániájáról látogatott el iskolánkba.