Bejelentkezés

TÁMOP 3.1.5

 
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben alcímmel jelent meg az a pályázati kiírás, amely a Család Iskolában lehetőséget adott 3 pedagógus továbbképzésére uniós és állami finanszírozással. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként ez a program a gazdasági versenyképesség növekedéséhez, a foglalkoztathatóság javításához, a munkavállalók ismeretei és képességei fejlesztéséhez kívánt hozzájárulni, segítve ezzel a minél jobb alkalmazkodást a munkaerő-piaci követelményekhez. A foglalkoztathatóság javítása mellett fontos a hatékonyság és a minőség követelményeinek érvényesítése, a közművelődési intézmények felnőttképzési kapacitásának bővítése, valamint a felnőttképzés megvalósulásához elengedhetetlen feltételek megteremtése, javítása.

Az a három pedagógus, akik e fenti támogatással kezdték meg tanulmányaikat 2010 őszén, mára már új pedagógusképesítéssel rendelkeznek. Fodor Ivett fejlesztőpedagógus lett, Bertáné Kövesdi Gabriella fizikatanár mesterképesítést, Molnár Zsuzsanna magyartanár mesterképesítést szerzett, így mindhárman sikeresen teljesítették a pályázatban vállalt kötelezettségeiket a kiszabott határidőn belül. Az új képesítések birtokában biztosak lehetnek abban, hogy az iskolában elegendő számú szakképesítés szerinti órát kapnak, illetve az iskolavezetés is örülhet a minőségi javulásnak. A 2010-ben indult projekt lezárása most már nem a képzésben részt vevő pedagógusoknak, hanem a projektmenedzsernek ad munkát, aki az eltelt idő alatt nagy gyakorlatra tett szert az uniós pályázatok gondozásában, jelentéstételi kötelezettségek teljesítésében, gazdasági elszámolások elkészítésében. A közös tapasztalat és a projekt sikere arra ösztönzi az iskola tantestületét, hogy bátran vállaljon részvételt újabb uniós pályázatban.

Keszey Tivadar
projektmenedzser


  • Projekt neve - Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok): Korszerű szemlélet – Eredményes oktatás 100%-ban támogatott projekt, melynek kezdő időpontja 2010. 02. 01., záró időpontja pedig 2012. 07. 31. A támogatás összege: 11. 762. 953 ft.
  • Kedvezményezett neve és elérhetősége (Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8373 Rezi, Iskola u. 2.)
  • Közreműködő szervezet neve és elérhetősége : ESZA Nonprofit Kft., Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
 

 Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
ESZA (www.esza.hu) Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest Váci út 45/C
Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Honlap: http://www.nfu.hu