Bejelentkezés

Házirend


 

A 2015/2016. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2015. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 15. (szerda).


A tanítási napok száma 181 nap.


Őszi szünet: 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2015. november 2. (hétfő).


Téli szünet: 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).


Tavaszi szünet: 2016. március 24-től 2016. március 29-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási 2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).


A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. 2016. január 29-ig értesítjük a tanulókat, illetőleg a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről.


A Család Általános Iskola és Alapfokú Művéseti Iskola beiskolázási területe, országos.

Az intézmény típusa többcélú intézmény, amelynek intézményegysége általános iskola és alapfokú művészeti iskola.


Az Alapfokú Művészetoktatás a telephelyeken zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet valamint szín- és bábművészet ágakon történik.


Az oktatást főállású és óraadó tanárok végzik, de sok egyéb szocializációs lehetőséget is fölhasználunk, hiszen körülményeink ezt lehetővé teszik. Ezek közül leginkább jellemző a családok bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe.


Mivel a magyar szerves műveltség ezért – felfogásunkból következően – erre fektetjük a főhangsúlyt. Ennek alapvető formáit a tudás átadásának személyességében, a nevelés kiemelt szerepében, a mélyen megélt hitben, a népi vallásosság formáinak őrzésében és a művészeti nevelésben – különösen a népművészet értékeinek örökítésében fogalmaztuk meg.


A hagyományokhoz és az egyházi ünnepekhez kapcsolódó szokások, rítusok, felelevenítése átfogja a teljes évkört.

Mivel adottságaink folytán kiscsoportban működünk, így a felzárkóztatás és tehetséggondozás feltétlenül megoldott, hiszen óhatatlanul differenciáltan foglalkozunk a tanulókkal. Ez nagyban hozzájárul a szociális hátrányok kiegyenlítéséhez.

Tudatosan törekszünk a tanulók szüleivel való tartalmas, kölcsönös információn alapuló kapcsolattartásra. Mindent elkövetünk, hogy megszüntessük az esélyegyenlőtlenségeket, megakadályozzuk a lemorzsolódást, s hogy teret adjunk a gyermeki önállóság, a kreativitás, az egyéni értékek és képességek kibontakoztatására.
Alapvető célunk, hogy a nevelés-oktatási feladatainkat hitünkre alapozva magas színvonalon végezzük. Az egyház, mint az iskola fenntartója, tudatában van annak, hogy egy már működő intézményt vett át, pedagógusokkal és tanulókkal együtt. Ezért tiszteletben tartja mindenkinek a személyes meggyőződését. A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus saját közoktatási intézményének ismeri el. A 2016/2017. tanévre történő beiratkozás időpontja 2016. április hónapban lesz, melynek pontos időpontjáról tájékoztatjuk az érdeklődőket. A 2016/2017. tanévben a fenntartó jóváhagyásával egy első osztályt fogunk indítani. Szeretettel várjuk az intézményünk által érdeklődő szülőket, diákokat.   Alsó tagozatban iskolaotthonos osztályaink vannak.


 

 

 

 

HÁZIREND

Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8360 Keszthely, Hunyadi utca 3.