Bejelentkezés

ARANYSZIL Kiemelten Közhasznú  Oktatási Nonprofit Kft. 2009.évi  Közhasznúsági Beszámoló  
2009.évi Közhasznúsági Beszámoló  
Szöveges beszámoló
 
A Zala Megyei Cégbíróság GC.20-14-000042/B számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását kiemelkedően közhasznú társasággá. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Főügyészség látja el. A kiemelkedően Közhasznú Társaság 2003-ban alakult 2 fővel, a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. június 23-án Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vé alakult. A  szervezeti munkát 2003-ban alakult 3 fős kuratórium felügyeli, illetve irányítja.
A testület az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségnek eleget tett.  Javaslataikkal segítették a Kft. zavartalan működését. A szervezet Társasági szerződésében meghatározott közhasznú célú tevékenységet az alábbiak képezték:
1.számú melléklet
A szervezet 2009.év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó  fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A szervezet 2009. évi tevékenysége az Társasági szerződésében lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.
2.számú melléklet
A szervezet 2009.évi tevékenysége vállalt feladatainak megfelelően folyt. Fő céljait a Család  Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt oktatási, iskolaegészségügyi és kulturális területen valósította meg. 
3.számú melléklet
Az alapítvány kuratóriumának ülésén készült jegyzőkönyv. 
Az ARANYSZIL Kiemelkedően Közhasznú Oktatási Nonprofit Kft. 2009.évi Közhasznúsági Beszámolója a www.csaladiskola.hu honlapon mindenki számára megtekinthető.
Keszthely, 2010. 05.07.
 
A szervezet vezető  tisztségviselői  - a Társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően - semmiféle díjazásban nem részesültek.
Keszthely, 2010.05.07.
 
 
Vagyonfelhasználás eFt-ban 2009. év / célja szerint juttatások kimutatása
Vagyon megjelenítési forma szerint
Immateriális javak  
Tárgyi eszközök 3038
Befektetett pénzügyi eszközök  
Készletek  
Követelések 40
Értékpapírok  
Bankszámla 5333
Pénztár 32
Mindösszesen 8443
 
Vagyon eredet szerint
       
  Előző év növekedés csökkenés tárgy év záró
Saját tőke: 8735   535 8200
Induló tőke: 3000     3000
Tőkeváltozás: 7096   1361 5735
Lekötött tartalék: 0     0
Célja sz. tev. eredménye  -1361      -535
Váll. tev. eredménye      0
 
Rövid lejáratú kötelezettségek

 3562
 
 3319

 243

Célszerinti juttatások

Célszerinti bevételek:    
  Előző év tárgyév
Közhasznú működésre kapott támogatás:    
Központi költségvetésből: 48759 32592
Helyi Önkormányzati 6890 14088
Egyéb támogatások: 7427 10629
Pénzügyi műveletek bevétele: 198 332
Bevételek összesen: 63274 57641

Célszerinti kiadások:    
Anyag jellegű ráfordítás: 20647 15789
Személyi jellegű ráfordítás: 42543 40918
Értékcsökkenés: 1444 1469
Pénzügyi műveletek ráfordításai: 1 0
Összes ráfordítás: 64635 58176
Tárgyévi eredmény: -1361 -535

Keszthely, 2010. május 7.
 
Rácz Tamás  
Kuratórium elnőke