Bejelentkezés

ARANYSZIL Kiemelten Közhasznú Oktatási Nonprofit Kft. 2010.évi Közhasznúsági Beszámoló

Szöveges beszámoló

A Zala Megyei Cégbíróság GC.20-14-000042/B számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását kiemelkedően közhasznú társasággá. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Főügyészség látja el. A kiemelkedően Közhasznú Társaság 2003-ban alakult 2 fővel, a törvényi előírásoknak megfelelően 2009. június 23-án Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vé alakult. A  szervezeti munkát 2003-ban alakult 3 fős kuratórium felügyeli, illetve irányítja. A testület az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségnek eleget tett. Javaslataikkal segítették a Kft. zavartalan működését.

A szervezet Társasági szerződésben meghatározott közhasznú célú tevékenységet az alábbiak képezték:

1.számú melléklet

A szervezet 2010.év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A szervezet 2010. évi tevékenysége a Társasági szerződésben lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

2.számú melléklet

A szervezet 2010.évi tevékenysége vállalt feladatainak megfelelően folyt. Fő céljait a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt oktatási, iskolaegészségügyi éskulturális területen valósította meg. 

3.számú melléklet

Az alapítvány kuratóriumának ülésén készült jegyzőkönyv. 

Az ARANYSZIL Kiemelkedően Közhasznú Oktatási Nonprofit Kft. 2010.évi Közhasznúsági Beszámolója a www.csaladiskola.hu honlapon mindenki számára megtekinthető.

Keszthely, 2011.04.15.

A szervezet vezető tisztségviselői  - a Társasági szerződésben foglaltaknak megfelelően - semmiféle díjazásban nem részesültek.

Keszthely, 2011.04.15.


Rácz Tamás
elnök


Dokumentum:
Vagyonfelhasználás