Bejelentkezés

2010. évi Közhasznúsági Beszámoló

a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány szervezet 2010. évi közhasznú tevékenységéről

Szöveges beszámoló
A Zala Megyei Bíróság az Apk 60.031/2000/5 számú végzéssel jegyezte be a szervezet jogállását közhasznú szervezetté. A szervezet törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Főügyészség látja el.
A szervezeti munkát az 2000-ben megalakult 3 fős kuratóriumi testület felügyeli, illetve irányítja. A testületek az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan működését.

A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték: 

1.számú melléklet
A szervezet a 2010. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott, társasági adó fizetési kötelezettségenem keletkezett.

A szervezet 2010. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

2.számú melléklet
A szervezet 2010. évi tevékenysége vállalt feladatainak megfelelően folyt. Fő céljait a Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel együtt kulturális területen valósított meg. A tevékenységeket naptári bontásban mutatjuk meg.

3. számú melléklet
Az Alapítvány beszámolóját az alapítvány honlapján www.csaladiskola.hu címen tesszük közzé.

Keszthely, 2011. 06. 28.
Molnár Zsuzsanna
Kuratórium elnöke / elnök

Dokumentumok: